Phụ kiện mạng Lan

LS CAT6 Modular Plug RJ45 LS-MP-UC6-RJ45 LS CAT6 Modular Plug RJ45 LS-MP-UC6-RJ45
LS CAT5e Modular Plug RJ45 LS-MP-UC5E-RJ45 LS CAT5e Modular Plug RJ45 LS-MP-UC5E-RJ45
Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 25 Pair, LS-110WB-UC5E-25P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 25 Pair, LS-110WB-UC5E-25P-W/O
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 50 Pair, LS-110WB-UC5E-50P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 50 Pair, LS-110WB-UC5E-50P-W/O
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 100 Pair, LS-110WB-UC5E-100P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 100 Pair, LS-110WB-UC5E-100P-W/O
Đế nổi AMP chữ nhật Đế nổi AMP chữ nhật
Liên hệ: 0974.002.002
Mặt AMP US Style Low Profile Faceplate, 2-Port | 272368-2 Mặt AMP US Style Low Profile Faceplate, 2-Port | 272368-2
Mặt AMP US Style Low Profile Faceplate, 1-Port | 272368-1 Mặt AMP US Style Low Profile Faceplate, 1-Port | 272368-1
Nhân mạng AMP CAT6 Modular Jack | 1375055-1 Nhân mạng AMP CAT6 Modular Jack | 1375055-1
Nhân mạng AMP CAT5E Modular Jack | 1375191-1 Nhân mạng AMP CAT5E Modular Jack | 1375191-1
Bộ chia dây mạng 2 cổng RJ45 Bộ chia dây mạng 2 cổng RJ45
Liên hệ: 0974.002.002