Dây nhảy mạng

Dây nhảy mạng Patch Cord NEXANS LANmark-6 Cat6, dài 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m Dây nhảy mạng Patch Cord NEXANS LANmark-6 Cat6, dài 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m
Dây nhảy mạng Patch Cord NEXANS Essential-5 Cat5e, dài 1.5m, 3m, 10m, 15m Dây nhảy mạng Patch Cord NEXANS Essential-5 Cat5e, dài 1.5m, 3m, 10m, 15m
Dây nhảy mạng Patch Cord KRONE Cat6, dài 1.2m, 2.1m, 3m, 5m, 10m, 15m Dây nhảy mạng Patch Cord KRONE Cat6, dài 1.2m, 2.1m, 3m, 5m, 10m, 15m
Dây nhảy mạng Patch Cord KRONE Cat5e, dài 1m, 2m, 3m, 5m, 10m Dây nhảy mạng Patch Cord KRONE Cat5e, dài 1m, 2m, 3m, 5m, 10m
Dây nhảy mạng Patch Cord AMP Cat6, dài 1.5m, 2.1m, 3m Dây nhảy mạng Patch Cord AMP Cat6, dài 1.5m, 2.1m, 3m
Dây nhảy mạng Patch Cord AMP Cat5e, dài 1.2m, 1.5m, 2.1m, 3m Dây nhảy mạng Patch Cord AMP Cat5e, dài 1.2m, 1.5m, 2.1m, 3m