Tất cả sản phẩm

Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 100 đôi PVC 0.5mm (N100.809N) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 100 đôi PVC 0.5mm (N100.809N)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 50 đôi PVC 0.5mm (N100.808N) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 50 đôi PVC 0.5mm (N100.808N)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 25 đôi PVC 0.5mm (N100.807N) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 25 đôi PVC 0.5mm (N100.807N)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 10 đôi PVC 0.5mm (N31061) Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 10 đôi PVC 0.5mm (N31061)
Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 (2 đôi, 2 pair, 2x2x24AWG) LSZH Dây cáp điện thoại Nexans UTP Cat3 (2 đôi, 2 pair, 2x2x24AWG) LSZH
Cáp điều khiển ALANTEK RS485 2 pair 24AWG (301-RS5102-0500) Cáp điều khiển ALANTEK RS485 2 pair 24AWG (301-RS5102-0500)
Cáp điều khiển ALANTEK RS485 1 pair 24AWG (301-RS5101-0500) Cáp điều khiển ALANTEK RS485 1 pair 24AWG (301-RS5101-0500)
LS CAT6 Modular Plug RJ45 LS-MP-UC6-RJ45 LS CAT6 Modular Plug RJ45 LS-MP-UC6-RJ45
LS CAT5e Modular Plug RJ45 LS-MP-UC5E-RJ45 LS CAT5e Modular Plug RJ45 LS-MP-UC5E-RJ45
Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair Phiến đấu dây mạng KRONE CAT5e 25 pair
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 25 Pair, LS-110WB-UC5E-25P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 25 Pair, LS-110WB-UC5E-25P-W/O
Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 50 Pair, LS-110WB-UC5E-50P-W/O Phiến đấu dây cáp mạng CAT5e, 50 Pair, LS-110WB-UC5E-50P-W/O