Hệ thống mạng cáp quang

Module quang SFP 1.25Gbps, Multimode 550m, LC | OPTONE SFP-SX-MM-0205 Module quang SFP 1.25Gbps, Multimode 550m, LC | OPTONE SFP-SX-MM-0205
Module quang SFP 1.25Gbps, Singlemode 20km, LC | OPTONE SFP-LX-SM-0220 Module quang SFP 1.25Gbps, Singlemode 20km, LC | OPTONE SFP-LX-SM-0220
Dây nhảy quang LC-LC, Singlemode/Multimode, Duplex, 3m Dây nhảy quang LC-LC, Singlemode/Multimode, Duplex, 3m
Dây nhảy quang SC-LC, Singlemode/Multimode, Duplex, 3m Dây nhảy quang SC-LC, Singlemode/Multimode, Duplex, 3m
Dây nhảy quang SC-SC, Singlemode/Multimode, Duplex, 3m Dây nhảy quang SC-SC, Singlemode/Multimode, Duplex, 3m
Dây hàn nối quang Multimode | Pigtail SC, LC, FC, ST | dài 1.5m Dây hàn nối quang Multimode | Pigtail SC, LC, FC, ST | dài 1.5m